Сайтът се обновява в момента! 

ИЗДАТЕЛСТВО "БЯЛО БРАТСТВО"

ул. “Ген. Щерю Атанасов”  6, София 1113
тел.: 02/9634313
тел.: 02/866 89 55
GSM: 0889 21 99 81; 0897 847 647; 0897 847 643

Е-mail: izdatelstvo@beinsadouno.org


     Издателство "Бяло Братство" е еднолично дружество с ограничена отговорност. Съществува от началото на 1994 година. Негов основател е Духовно общество "Бяло Братство". 

     Извършва издателска дейност на окултна, философска и художествена литература във всичките й етапи - подбиране и редактиране, предпечатна подготовка, дизайн, печат и реклама. Подготвя и тиражира аудио и видео касети. Занимава се с разпространение и търговия на собствени и чужди печатни произведения със сродна тематика. Организира изложби и концерти. Подготвя периодични издания. Има свободни ресурси за компютърен набор и предпечатна подготовка. Тематиката на Издателството е насочена главно към творчеството на духовния Учител Беинса Дуно (Петър Константинов Дънов - 1864-1944 ). Издават се авторски книги, беседи, лекции и сказки на Учителя по стари издания до 1948 година - фототипни и наборни издания, в които е съхранена автентичността на оригиналния текст. Подготвят се и нови издания на Словото на Учителя по съхранени неиздавани стенографски записки на беседи, негови песни и инструментални произведения. Издават се също окултни книги, свързани с личността и Учението на Беинса Дуно, изследвания върху него, тематични сборници с извадки от Словото, спомени и творчество на негови последователи. 

Заглавие на книгата

 корична цена

1. „Той иде”- автор Петър Дънов

Начално Слово, 1896-1904 година.

І-во издание, 2004 г., ISBN 954-744-046-2, формат: 20/14.5 см, 230 стр., мека корица.

5.70

2. „Сила и живот” – автор Петър Дънов

Седемтонна поредица, в която за първи път е представена пълна хронология на неделните проповеди на Учителя П.Дънов. Съвместна публикация със издателство „Захари Стоянов”, одобрена от Министерство на образованието.

І-во издание, 2006г., ISBN 954-739-734-6, формат: 20,5/14 см, 560 стр., луксозна корица.

12.00

3. „Великата майка” – автор Петър Дънов

Цикъл беседи пред духовна група от сестри /четвъртъчни беседи/.

І-во издание, 2006 г., ISBN 954-739-068-3, формат: 22/15 см, 510 стр., луксозна корица.

12.00

4. „Школата” – автор Петър Дънов

Младежки окултен клас, година І-ва /1922/.

Издание 2004 г., ISBN 954-744-043-8, формат: 21,5/15 см, 300 стр., луксозна корица.

8.70

5. „Школата” - автор Петър Дънов

Младежки окултен клас, година І-ва /1922/.

Издание 2004 г., ISBN 954-744-043-8, формат: 21/14,5 см, 300 стр., мека корица.

6.80

6. „Разумните същества” - автор Петър Дънов

Младежки окултен клас, година ХVІ /1936-37/, том І.

І-во издание 2004 г., ISBN 954-744-032-2, формат: 20/15 см, 326 стр., мека корица.

4.50

7. „Разумните същества” - автор Петър Дънов

Младежки окултен клас, година ХVІ /1936-37/, том ІІ.

І-во издание 2004 г., ISBN 954-744-032-2, формат: 20/15 см, 230 стр., мека корица.

4.00

8. „Към извора” – автор Петър Дънов

Общ окултен клас, година ХV /1935-36/, том І.

І-во издание 2002 г., ISBN 954-744-031-4, формат: 21/15 см, 415 стр., луксозна корица.

9.90

9. „Факти, закони, принципи” - автор Петър Дънов.

Общ окултен клас, година ХХІІ /1942-43/, том І.

І-во издание 2002 г., ISBN 954-744-025-Х, формат: 21/14 см, 295 стр., луксозна корица.

7.00

10. „Факти, закони, принципи” – автор Петър Дънов

Общ окултен клас, година ХХІІ /1942-43/, том ІІ.

І-во издание 2002 г., ISBN 954-744-02-2, формат: 21/14 см, 295 стр., луксозна корица.

8.00

11. „Завета на цветните лъчи на светлината” – автор Петър Дънов

VІІ-мо издание 2006 г., подготвено от първото издание от 1912 г.

ISBN 954-744-042-Х, формат: 10/7 см, 95 стр., луксозна корица.

3.50

12. „Молитви, формули, методи за работа

Съставил Нестор Илиев из Словото на Учителя Петър Дънов.

ІІ-ро издание ISBN 954-8091-77-3, формат: 16/12 см, 240 стр., мека корица.

3.60

13. „Молитви, формули, песни” - автор Петър Дънов

Издание 2002 г., ISBN 954-8091-35-6, формат: 10/7 см, 225 стр., луксозна корица.

4.00

14. „Учителят говори” – автор Петър Дънов;

Тематични извадки – опит за представяне основните принципи и категории в Учението на Учителя Петър Дънов /Беинса Дуно/; съставител Георги Радев /1900-1940/.

VІ-то издание 2005 г., ISBN 954-744-066-7, формат: 20/14,3 см, 140 стр., мека корица.

3.70

15. „Паневритмия” – автор Петър Дънов

Идеи, музика, упражнения – обяснения, архивни и съвременни снимки.

Издание 2004 г., ISBN 954-744-044-6, формат: 28,5/22 см, 140 стр., мека корица.

12.00

16. „Паневритмия и лекуване” – автор Георги Стойчев.

Включва студията „Паневритмия и лекуване” и описание на 6-те гимнастически упражнения.

Издание 1999 г., ISBN 954-8091-93-3, формат: 20/13 см, 60 стр., мека корица.

1.20

17. „Учителя за Библията”, I том – автор Петър Дънов

Подбрани пасажи от беседи на Учителя по библейски теми от „Стария завет” съставител: Росица Иванова.

І-во издание 2003 г., ISBN 954-744-037-3, формат: 23,8/14,3 см, 463 стр., мека корица.

7.00

18. „Учителя за Библията”, II том – автор Петър Дънов

Подбрани пасажи от беседи на Учителя по библейски теми от „Новия завет”, съставител: Росица Иванова.

І-во издание 2003 г., ISBN 954-744-037-3, формат: 23,8/14,3 см, 342 стр., мека корица.

7.00

19. „Окултни принципи и закони” , том I

Справочник на окултни принципи и закони, дадени от Учителя П.Дънов в неговото Слово, издадено до 2004 г.

І-во издание 2005 г., ISBN 954-744-063-2, формат: 24/16,5 см, 366 стр., мека корица.

9.00

20. „Окултни принципи и закони” , том I

Справочник на окултни принципи и закони, дадени от Учителя П.Дънов в неговото Слово, издадено до 2004 г.

І-во издание 2005 г., ISBN 954-744-063-2, формат: 24,5/17,5 см, 366стр., луксозна корица.

11.00

21. „УЧИТЕЛЯ” - цялостно представяне учението на Учителя П. Дънов /Беинса Дуно/ като философска система и нова школа на езотеричното християнство; много снимки.

Съставители: Методи Константинов, Боян Боев, Мария Тодорова, Борис Николов.

ІІІ-то издание 2005 г., ISBN 954-744-050-0, формат: 29/22,4 см, 440 стр., луксозна корица.

19.00

22. „По пътя на светлината” – албум със снимки и текстове на български, френски и английски език.

Учителя Петър Дънов и Бялото Братство в България.

ІІ-ро издание 2000 г., ISBN 954-744-002-0, формат: 28,5/21 см, 72 стр., мека корица

8.00

23. „За родословието на Учителя Петър Дънов” – летопис за възрожденците Константин Дъновски и Атанас Георгиев – Чорбаджи.

Автор: проф.Александър Периклиев.

І-во издание 2005 г., ISBN 954-744-067-5, формат: 20/14,5 см, 142стр., мека корица.

3. 90

24. Писма на Учителя до д-р Миркович – факсимилета от 1898 до 1902 г.

Съвместно издание на Народна библиотека „Св.Св.Кирил и Методи” и изд.”Б.Братство”.

І-во издание 1999 г., ISBN 954-8091-88-7, формат: 28/20см, 85 стр., мека корица.

4.00

25. „Имам дом неръкотворен”, том ІІ

Методи за работа на ученика в Школата на Бялото Братство.

Съставител: Влад Пашов /1902-1974 г./.

І-во издание 2005 г., ISBN 954-744-012-8, формат: 21,5/15 см, 280 стр., луксозна корица.

10.00

26. „Срещи с малките братя” и „Ангели Божии ходят по земята”.

Едно радостно и благодарно осъзнаване на единството на живота, пресъздадено в разкази от Борис Николов /1900-1991 г./.

І-во издание 2005 г., ISBN 954-744-047-0, формат: 20/14,5 см, 142 стр., мека корица

3.70

27. „Здраве и болест

Мисли от беседи на Учителя по отношение на човешкото здраве.

Съставител: д-р Васил Велев.

ІІ-ро издание 2001 г., ISBN 954-744-017-9, формат: 21/14,5 см, 142 стр., луксозна корица.

12.00

28. „Учението на Бялото Братство” – том І, лекционен курс

Бялото Братство – същност, структура, изяви в историята на човечеството. 

Учението на Бялото Братство в интерпретацията на Петър Дънов: общ преглед.

автор: Константин Златев

І-во издание 2005 г., ISBN 954-744-050-2, формат: 20/14,5 см, 353 стр., мека корица

7.00

29. „Учението на Бялото Братство”– том ІІ , лекционен курс.Учението на Петър Дънов за:

Христос, Любовта, Безсмъртието на душата,Ролята на Славянството в съвременната епоха.

Елементи от източните религии в Учението на П.Дънов.

Учението на П.Дънов за Християнската църква.

Музикалното творчество на П.Дънов ; Паневритмията на П.Дънов.

автор: Константин Златев

І-во издание 2005 г., ISBN 954-744-062-4, формат: 20/14,5 см, 316 стр., мека корица

 

6.80

30. „Лекции по астрология”, том І – въведение в астрологията по Беинса Дуно

Автор: Иван Антонов-Изворски /1899 – 1964/, ученик в Окултната школа на Учителя.

І-во издание 2004 г., ISBN 954-744-045-4, формат: 20/14,5 см, 210 стр., мека корица.

4.50

31. „Лекции по астрология”, т. ІІ – съчетания м/у планетите и разположението по домове

Автор: Иван Антонов-Изворски /1899 – 1964/, ученик в Окултната школа на Учителя.

І-во издание 2004 г., ISBN 954-744-045-4, формат: 20/14,5 см, 395 стр., мека корица.

7.20

32. „Доброто разположение” – лекции по теми из Словото на Учителя

Резюмета от четири разговора с Учителя.

Автор: Боян Боев /1883-1963 г./

І-во издание 2002 г., ISBN 954-744-026-8, формат: 20/14,5 см, 160 стр., мека корица.

3.50

33. „Рила врата към Агарта” – правила на Духовната школа на Рила

Из Словото на Учителя Петър Дънов.

І-во издание 2002 г., ISBN 954-744-027-6, формат: 20/14,5 см, 110 стр., мека корица.

3.00

34. „Новата Ева”- Издигнете жената! Три Неделни беседи от 1931 г.

Автор: Петър Дънов

І-во издание 2004 г., ISBN 954-744-047-4, формат: 16,5/11,5 см, 143 стр., мека корица.

2.60

35. „Кротостта и смирението” – автор Петър Дънов.

Три беседи пред Окултната школа на Бялото Братство, 1920 г.

І-во издание 2004 г., ISBN 954-744-047-5, формат: 16,5/11,5 см, 75 стр., мека корица.

1.90

36. „Мисли за всеки ден” – от 22.09.2005 до 22.09.2006г.

Избрани мисли от Словото на Учителя. Фазите на луната.

2.70

37. „Житно зърно”, списание за духовна култура

2.70

Книги на чужди езици:

 

Английски език:

 

“The high ideal” – lecture of the General Occult Class – September 11, 1923 in Sofia

Sofia, 2003. ISBN 954-744-038-1, формат: 14,5/10 см, 30 стр., мека корица

2.70

“Health and sickness” – thoughts from the lectures of P.Deunov

Sofia, 2002. ISBN 954-91139-5-7, формат: 21/15 см, 296 стр., луксозна корица

12.00

“The Mindfull Heart” – collection of lectures

Sofia, 2003. ISBN 954-744-041-1, формат: 20/14 см, 127 стр., мека корица

4.20

“The Salt” – sundey lectures, 1917-1919

Sofia, 2003. ISBN 954744036-5, формат: 21,5/14,5 см, 255 стр., мека корица

5.90

“The Beauty of life” - collection of lectures

Sofia, 2005. ISBN 954-744-048-9, формат: 20/14.5 см, 203 стр., мека корица

5.60

“The Pentagram” – extract from “Tuning of the Human Soul"

Sofia, 2003. формат: 15,5/11 см, 15 стр., мека корица

2.70

“Along the path of light” – The Master P.Deunov and the Brotherhood in Bulgaria

Sofia, 2000. ISBN 954-744-002-0, формат: 28,5/21 см, 70 стр., мека корица

8.00

   

Немски език:

 

“Das hohe ideal” – gehalten vom Meister am 11.09.1923 – Sofia

Sofia, 2003. ISBN 954-744-040-3, формат: 14,5/10 см, 30 стр., мека корица

2.70

   

Френски език:

 

“Le haut ideal” – le lecture de Class occulte generale – 11 de Septembre 1923 a Sofia

Sofia, 2003. ISBN 954-744-039-Х, формат: 14,5/10 см, 30 стр., мека корица

2.70

“Sur le chemin de la lumiere”-Le Maitre P.Deunov et la fraternite blanche en Bulgaria

Sofia, 2000. ISBN 954-744-002-0, формат: 28,5/21 см, 70 стр., мека корица

7.00

“Le Pentagramme” – Aime le chemin parfait de la Verite et de la Vie

Sofia, 2003. формат: 15,5/11 см, 15 стр., мека корица

2.70

Италиански език:

 

“Purezza absoluta” – lezioni

Sofia, 2006. ISBN 954744070-5, формат: 20/14.5 см, 207 стр., мека корица

5.60
   

Испански език:

 

“La Belleza de la Vida” – recopilacion de Conferecias

Sofia, 2005. ISBN 954744049-7, формат: 20/14,5 см, 207 стр., мека корица

5.60
   
   
ЗАБЕЛЕЖКА: 
- Всички книги се предлагат с 20% търговска отстъпка в офиса на издателството. 
- Търговска отстъпка за разпространители: 25-35%.
 
   
   
   
   
 
 


• Словото на Учителя Петър Дънов - Беинса Дуно •
Слово | Методи | Биография | Каталог | Библиотека | Преводи | Общество | История | Центрове | Издателство | Kнижарница | Новини | Чести въпроси | Контакти

© 1997 - 2007 Издателство Бяло Братство, всички права запазени
Представителен сайт на Общество Бяло Братство - България с домейни:
http://petardanov.org
http://www.PeterDeunov.com
http://www.EsotericChristianity.com
http://www.BialoBratstvo.org